محیط، پلتفرم آنلاین برگزاری رویداد، دوره‌های آموزشی و جلسات آنلاین