فرهنگی - هنری

دورهمی آنلاین کتاب‌خوانی  در یک روز و با سبکی متفاوت کتاب «خلق‌رفتارهای ماندگار»
رویداد آنلاین

دورهمی آنلاین کتاب‌خوانی در یک روز و با سبکی متفاوت کتاب «خلق‌رفتارهای ماندگار»

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • یادابوک
این رویداد به پایان رسیده است