فنی، مهندسی و صنعت

وبینار آشنایی با رشته مهندسی نفت
رویداد آنلاین

وبینار آشنایی با رشته مهندسی نفت

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن علمی مهندسی نفت تهران مرکزی
این رویداد به پایان رسیده است