مذهبی و مناسبتی

كارگاه تخصصي نهضت حسيني (از كتاب نهضت حسيني شهيد مرتضي مطهري (ره)
رویداد آنلاین

كارگاه تخصصي نهضت حسيني (از كتاب نهضت حسيني شهيد مرتضي مطهري (ره)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • بينش مطهر استان آذربايجان شرقي باهمكاري موسسه فرهنگي سوار آفتاب برگزار مي كند.
این رویداد به پایان رسیده است