آموزشی و تحصیلی

کارگاه آموزش رایگان آشنایی با قابلیتها و امکانات سامانه برنامه ریزی و پیشرفت تحصیلی ویژه مدیران مدارس
رویداد آنلاین

کارگاه آموزش رایگان آشنایی با قابلیتها و امکانات سامانه برنامه ریزی و پیشرفت تحصیلی ویژه مدیران مدارس

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مفیدآموز
این رویداد به پایان رسیده است