آموزشی و تحصیلی

وبینار گیمیفیکیشن در آموزش (نیمکت شانزدهم)
رویداد آنلاین

وبینار گیمیفیکیشن در آموزش (نیمکت شانزدهم)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی دانوش
این رویداد به پایان رسیده است