آموزشی و تحصیلی

روشهای نوین مطالعه و یادگیری بدون فراموشی
رویداد آنلاین

روشهای نوین مطالعه و یادگیری بدون فراموشی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • موسسه مثبت اندیشان موفق راز تیوان|علی عباسی
این رویداد به پایان رسیده است