روانشناسی

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی
رویداد آنلاین

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
این رویداد به پایان رسیده است