روانشناسی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)
رویداد آنلاین

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
این رویداد به پایان رسیده است