روانشناسی

افتتاحیه انستیتو تروما ایران(اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور)
رویداد آنلاین

افتتاحیه انستیتو تروما ایران(اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انستیتو تروما ایران
این رویداد به پایان رسیده است