کسب و کار

معارفه ی دوره جامع کتاب نویسی : از انتخاب موضوع تا چاپ کتاب
رویداد آنلاین

معارفه ی دوره جامع کتاب نویسی : از انتخاب موضوع تا چاپ کتاب

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی آنلاین یسری اجاقی (توسعه فردی -توسعه کسب و کار)
این رویداد به پایان رسیده است