کوچینگ جرات مندی ورفع خجولی گریآنلاین

نیلوفر جدائیمدرس عزت نفس واعتمادبه نفس_کوچ جرات مندی واقدام

جلسه به صورت کوچینگ ومنتورینگی پیش می رود کاملا تمرین محور

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی