مشاور طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی آخر سال (رایگان)آنلاین

مجید قدوسی نژادمدیر فروش و بازاریابی

بهمن و اسفند فصلی است که خیلی از کسب‌وکارها می‌خواهند به اهداف خود برسند. رسیدن به این اهداف نیازمند کمپین‌های خوب و هدفگذاری شده است. در اینجا به شما کمک خواهم کرد که با طراحی و اجرای درست کمپین‌های بازایابی به اهداف خود برسید.

#بازاریابی#فروش#کمپین
45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
1 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی