روان درمانی به روش (ISTDP) 60 دقیقه آنلاین

عرفان مصلحی

جلسات روان درمانی تحت نظر اینجانب عرفان مصلحی متخصص روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری علوم اعصاب برگزار می گردد و با استفاده از طرحواره درمانی و تلفیق آن در روانپریشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) که تحت نظارت استاد پرفسور حبیب دوانلو آموزش دیده ام و در مدتی کوتاه نتایجی بی نظیر خواهید گرفت.... امیدوارم در این مسیر حامی و پشتیبان و کمک کننده همدلی باشم....

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی