کوچینگ والدین و نوجوانآنلاین

عباس بهادرینویسنده و کوچ والدین و نوجوان

پدر ومادر عزیزی هستند که در روابط خود با فرزندشان، همسر یا همکاران خود به چالش خورده اند. دغدغه هایی دارند که نگرانی های زیادی برایشان ایجاد کرده است. دچار سردرگمی شده اند که راه حل مطلوبی پیش روی خود نمی بینند. نوجوان هستید و با پدر یا مادر خود و یا حتی همکلاسی و معلم خود درگیر چالش شده اید. تنشی که بین شما و طرف مقابل تون ایجاد شده است راهی برای گریز از آن به ذهنتان نمیرسد. خود را در یک بن بست می بینید که هیچ راه فراری برایش نیست. به هر نحو من را به عنوان همراه و همکاری فرض کنید که میتوانیم با هم بهترین تصمیم را در گزینه های انتخابی کاوش کنیم. از اول مسیر تا انتهای مسیر من کنار شما هستم تا بهترین اتفاق ممکن برایتان رقم بخورد.

#توسعه_فردی#فرزندپروری#خانواده#مسیر_شغلی#انتخاب_رشته#پدر_و_مادر#کوچینگ_والدین_و_نوجوان#انتخاب_شغلپ
45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی