جلسه کوچینگ توسعه فردی و سازمانیآنلاین

محمود علویکوچ و مشاور منابع انسانی

در جلسات کوچینگ با تمرکز بر نقاط قوت مراجع در مسیر رشد و شکوفایی ایشان و مبتنی بر استعدادها، ارزش ها و نقاط قوت مراجع گام بر می داریم و با اقدامات و برنامه ریزی به تغییرات مورد نظر می پردازیم

#مدیریت_زمان#عزت_نفس#اعتماد_به_نفس#کوچینگ#مدیریت_هیجان#تعادل_کار_و_زندگی#کوچ_نقاط_قوت#خود_مدیریتی
30 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
1 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی