کوچینگآنلاین

الهه سرحدی مقدممدیرعامل

توسعه فردی/برنامه ریزی/هدفمندی

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
2 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی