مشاوره روان شناسیآنلاین

فاطمه عالی زاده بوسجینکارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مصاحبه بالینی. مشکل وعلت مراجعه .شرح حال واتحاددرمانی .تشخیص .طرح درمان

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی