ان ال پی کوچینگ (NLP Coaching) آنلاین

مرتضی یزدانی اصلکوچ PCC و مدرس دوره های NLP Coaching

قالب جلسه گفتگو محور و بر اساس قابلیت ها و توانایی‌های فرد پیش خواهد رفت و در صورت نیاز از ابزارهای علم ان ال پی بهره خواهیم برد و تا حصول نتیجه و اقدام بصورت گام به گام پیش خواهیم رفت

1 ساعت
فردی
اسکایپ
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی