درمان استرس ویژه افراد در حال تحصیلآنلاین

مریم رضازادهمدرس

شما استرس رو یاد گرفتین اما من به شما کمک میکنم آرامش داشتن رو یاد بگیرین فقط شما میتونین خودتان را شاد کنین

#توسعه_فردی#روانشناسی#استرس#دانشجو#روانکاوی#محصل
1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی