کوچینگ فردی و کسب و کار آنلاین

سجاد پورقربانی

یک جلسه ی رایگان توسعه فردی و کسب و کار به مناسبت هفته ی جهانی کوچینگ تقدیم شما خواهد شد

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
5 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی