مشاوره عملیات و مقیاس پذیری کسب و کار آنلاین

جواد تقی نسبCustomer Service Director

عملیات در کسب و کارها شامل بخش هایی مانند لجستیک، امور مشتریان، انبارداری و ... می باشد. مهم ترین چالش عملیات مقیاس پذیری است. کسب و کارها برای رشد نیاز دارند تا عملیات خود را بهینه سازی و در سطح مطلوبی از استاندارد نگه دارند، در غیر این صورت، هزینه های سنگینی به آنان تحمیل خواهد شد.

#مرکز_تماس#خدمات_مشتریان#امور_مشتریان#لجستیک#Operations#عملیات#کال_سنتر#CX#CS
30 دقیقه
فردی
اسکایپ
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی