مشاوره پیدا کردن مسیر موفقیتآنلاین

رضا بروغنیکارمند اداره گاز

برای شما که سردرگم شده و قدرت تشخیص خود را کمی از دست داده اید

30 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی