مشاوره حوزه آسیب های اجتماعی خودکشی و.اعتیاد .همراه با فایل آموزشی آنلاین

ELnaz moeini 2432896688مشاور اموزشی حوزه اعتیاد . معرفی دوره های اموزشی روانشناسی

با سلام الناز معینی کارشناس حرفه حرفه آسیب آسیب آسیب اجتماعی پیشگیری پیشگیری ازاعتیاد .در حوزه مشاوره فردی .نوجوانان .اعتیاد .خودکشی. تجاوز . مشاوره پیش ازدواج با مدارک معتبر از دانشگاه ها علوم پزشکی انجمن روانشناسان و موسسه های معتبر می‌توان مشاوره بدهم

15 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی