مشاوره مارکتینگ و رشد فروش آنلاین

مجید قدوسی نژادمدیر فروش و بازاریابی

در این جلسات در کنار شما مدل ارزش پیشنهادی و کانال‌های مختلف فروش را بررسی می‌کنیم و کمک می‌کنیم تا ذهنیت رشد در شما شکل بگیرد.

#مارکتینگ#بازاریابی#فروش#رشد_فروش
45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی