مشاوره کنکور و تحصیلیآنلاین

کریم زنگنهمشاور

مشاوره تحصیلی و کنکور برنامه ریزی تحصیلی آموزش مهارتهای مطالعه

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی