مشاوره کسب و کار و افزایش درآمد آنلاین

دکتر سالار هاشمیمدرس دانشگاه و مشاور بیزینس و کسب و کار و سرمایه گذاری

این جلسات مشاوره مخصوص افرادی هست که : - دنبال راه اندازی کسب و کار هستند -می خواهند درآمد خود را افزایش دهند - برای کسب و کار خود به دنبال برندسازی هستند - برای رشد فردی خود به دنبال ارتقاب برندسازی شخصی هستند -فروش بیشتری می خواهند - در بیزینس خود سود و یا فروش مطلوبی ندارند - به دنبال پولسازی در زندگی خود هستند - به دنبال گسترش کسب و کار خود هستند - تمایل به افزایش سود بیزینس خود دارند و ...

#مارکتینگ#بازاریابی#فروش#برندینگ#پولسازی#برند#برندسازی_شخصی#پرسنال_برندینگ
1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی