حضورذهنآنلاین

فاطمه عالی زاده بوسجینکارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مصاحبه تشخیصی .بیان مشکل وعلت مشکل . . طرح درمان

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
11 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی