کوچینگ جلسه اول آنلاین

Tara Sotvar

این جلسه جهت آشنایی و پاسخ به سوالات شما و روند جلسات کوچینگ میباشد

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
2 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی