روانشناس باليني -متخصص در حوزه اعتيادآنلاین

سيده فاطمه فردمصطفويروانشناس

ارشد روانشناسي باليني و دانشجوي دكترا مطالعات اعتياد در دانشگاه علوم پزشكي ايران

1 ساعت
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
2 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی