کوچینگ با رویکرد روانشناسی عمقیآنلاین

Parissa Nahravanianکوچ توسعه فردی با رویکرد روانشناسی عمقی

کوچینگ

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی