مشاوره قرارداد ترجمه (به‌‌ویژه ترجمهٔ کتاب)آنلاین

کاوان بشیریمترجم، مشاور و مدرس ترجمه

در مورد هر گونه قرارداد کاری ترجمه (به‌ویژه ترجمهٔ کتاب) مشاورهٔ رایگان دریافت کنید.

#مشاوره_قرارداد_ترجمه#تنظیم_قرارداد#قرارداد_ترجمه
30 دقیقه
فردی
تلفنی
فارسی
2 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی