دوره آموزشى مبانى سلامت ، ايمنى و محيط زيستHSEدوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

فنی، مهندسی و صنعت

دوره آموزشى مبانى سلامت ، ايمنى و محيط زيستHSE

بلیت های دوره undefined

گواهينامه
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
دريافت گواهينامه 6280231521306596
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

سرفصلها (تئوری / عملی)مبانى مهندسی سلامت شغلی بهداشت کار مراجع استاندارد /عوامل زبان اور فیزیکی شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی روانی حدود مجاز تماس ،شغلی بیماریهای شغلی) مبانی مهندسی ایمنی/ مراجع استاندارد عناصر ،خطر حوادث ناشی از کار آنالیز و مدیریت ریسک، خطاهای انسانی) مبانی مهندسی محیط زیست/ مراجع استاندارد آلودگی هوا آلودگی آب ، آلودگی خاک )تجهیزات حفاظت فردی مراجع /استاندارد حفاظت از سر و صورت حفاظت از سیستم بینایی، سیستم شنوایی تنفسی دستها و پاها حفاظت کامل بدن حفاظت از سقوطحداقل های HSE برای پیمانکاران نظم ،ترتیب و آراستگی محیط کارگاهیاقتصاد در HSE

سرفصل

سرفصلها (تئوری / عملی)

▪️مبانى مهندسی سلامت شغلی بهداشت کار مراجع استاندارد /عوامل زبان اور فیزیکی شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی روانی حدود مجاز تماس ،شغلی بیماریهای شغلی)

▪️مبانی مهندسی ایمنی/ مراجع استاندارد عناصر ،خطر حوادث ناشی از کار آنالیز و مدیریت ریسک، خطاهای انسانی)

▪️مبانی مهندسی محیط زیست/ مراجع استاندارد آلودگی هوا آلودگی آب ، آلودگی خاک )

▪️تجهیزات حفاظت فردی مراجع /استاندارد حفاظت از سر و صورت حفاظت از سیستم بینایی، سیستم شنوایی تنفسی دستها و پاها حفاظت کامل بدن حفاظت از سقوط

▪️حداقل های HSE برای پیمانکاران

▪️نظم ،ترتیب و آراستگی محیط کارگاهی

▪️اقتصاد در HSE

ویژگی

رشته عمران و معماری

ورود به حرفه اجرا

شماره دوره: ۷-۸۱۱

صدور/ تمدید/ ارتقاء

صدورپایه سه