دوره مقدماتی تحول پاییز 1402دوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دوره مقدماتی تحول پاییز 1402

بلیت های دوره undefined

دوره مقدماتی تحول
فعال تا جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۴:۰۰
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
فعال تا جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۴:۰۰

توضیحات

در دوره تحول شما حضــوِرِ قلمــرو جـدیـدی از امکان را بـرای خود و زندگی تان پیش خواھید آورد.در این قلمـرو جدیـد امکان:▪ محدودیت ھایی که گذشته به نگـرش شما به زنـدگی تحمیل می کند، ناپدید می شود. نگرشی جدیـد به زنـدگی ظھور پیـدا می کند.▪امکان های جـدیـد برای بـودن، نیرومندانه شما را به بـودن فـرا می خوانند.▪ گشایش ھای جـدیـد برای عمل کردن، نیرومندانه شما را به عمـل کردن فـرا می خوانند.▪ تجـربه ی زنـده بـودن، متحـول می شود.

سرفصل

جلسه اول: در جلسه اول به معرفی دوره، هدف دوره، قوانین شرکت در دوره و‌ وجه تمایز گفتگوهای ذهنی و شنوایی از قبل خواهیم پرداخت.

 جلسه دوم:شرکت کنندگان به ضربات و تاثیرات «خوب جلوه کردن و پرهیز از بد جلوه کردن» حضور پیدا خواهند کرد.آنان نیز از محدویت هایی که زندگی Reasonable «دلیل مند» برای ما بوجود آورده اشنا گشته و چگونه بدون آنکه خودمان بدانیم بدبین و کناره گیر شده ایم. 

 جلسه سوم:در این جلسه یکی از پرقدرترین وجه تمایز تحول «رکت» Racket را که بخشی از شکایات ماندگار است به گفتگو خواهیم گذاشت.و چگونه عاری از خشم و عصبانیت شویم. 

 جلسه چهارم:در این جلسه ابتدا می پردازیم به رابطه قدرت کلام بر دلایل .وجه تمایز ” رکت” را دوباره مرور کرده و تمرین خواهیم کرد که چگونه امکان جدید جایگزین آن می گردد.در انتها به یکی دیگر از وجه تمایز های گفتگوی تحول “Strong Suit” ویا برگ برنده ما در زندگی می پردازیم که چگونه هویت ما شکل گرفته و هرچند که باعث پیشرفت و موفقیت ما گشته ولی همچنان باعث گرفتاری ما نیز شده است. 

 جلسه پنجم :در این جلسه ابتدا مروری دیگر به شکل گیری هویت های بنیادیمان خواهیم پرداخت.در ادامه، شاخص ترین وجه تمایز تحول را به گفتگو خواهیم گذاشت:*Life is empty and meaningless*( زندگی خالی و بی معنی است)ودر انتها به آنچه نیاز است که *تفاوت ایجاد گردد*

جلسه ششم :در این جلسه ما گفتگوی تحولی جدیدی را انجام خواهیم داد.4 *رکن اساسی برای بردن هر بازی در زندگی* Integrity. تمامیت (احترام به کلام)Relationship رابطه (هیچ بازی در زندگی بدون ارتباط با افراد دیگر انجام نخواهد شد)Existence موجودیت (چگونه برنامه را در دراز مدت مدیریت کنیم)Enrollment مجذوب (آینده جدید زمانی تحقق می یابد که دیگران را جذب امکان جدید خود کنیم) 

 جلسه هفتم :در این جلسه ما گفتگوی تحول را با این سئوال اساسی شروع می کنیم که:*شما کی هستید* ؟نه آنکه چه تظاهر می کنید و یا ترس از آن دارید که باشید .در ادامه به قدرت Declaring ” اعلام ” می پردازیم که ” بزرگان تحول در دنیا” چگونه وجه تمایز :*A Word to World Fit*به کار گرفتند.و در انتها به وجه تمایز کلیدی*Choice*می پردازیم که چگونه قلمروی از امکانات جدید برای خود و زندگی تان پیش خواهید آورد.محدودیت هایی که گذشته به نگرش شما به زندگی تحمیل کرده ناپدید ، نگرشی جدید به زندگی ظهور و تجربه زنده بودن متحول می شود. 

 جلسه هشتم: گفتگوی تحول را با این سئوال که ما *”کی هستیم* “و جایگاه جدیدی که می خواهیم در زندگی مان باشیم اعلام خواهیم کرد.در ادامه به گفتگوهای :*ترس از شکست**مسئولیت از دید امکان های جدید**مشکلات و خرافات*خواهیم پرداخت و نیت این جلسه که همانا :“گذر در زندگی با ایجاد مشکل که ارزش زندگی را داشته باشد ”انجام خواهیم داد. ✌️✌️✌️✌️✌️ 

 جلسه نهم:در ابتدا درخواست خواهد شد که یک تجربه را نسبت به هرکدام از وجه تمایز ها که تا کنون در این دوره مشاهده کرده اید و در زندگی تان تاثیر گذاشته در صورت تمایل بطور مختصر در یک و یا دو دقیقه با دیگران سهیم شوید.سپس وجه تمایز*Context is decisive**زمینه قطعیت دارد*به گفتگو خواهیم گذاشت که چگونه ما با مسائلی که فکر می کنیم در زندگی متوقف و گیر افتاده ایم را متحول و از آن بگذریم.در ادامه می پردازیم به اینکه چگونه قدرتمندانه با کلمه *No* روبرو شویم 

 جلسه دهم: دراین جلسه ما دوره را بطور مختصر دوره کرده و از همه قدردانی و با وجه تمایز “ کامل “شدن آشنا خواهیم شد به هرآنچه انجام دادیم و ندادیم.


ویژگی

هدف دوره تحول فردی : 

تحول: به وجود آمدن قلمرو جدیدی از امکان در دوره تحول شما حضــوِرِ قلمــرو جـدیـدی از امکان را بـرای خود و زندگی تان پیش خواھید آورد.در این قلمـرو جدیـد امکان:▪ محدودیت ھایی که گذشته به نگـرش شما به زنـدگی تحمیل می کند، ناپدید می شود. نگرشی جدیـد به زنـدگی ظھور پیـدا می کند.▪امکان های جـدیـد برای بـودن، نیرومندانه شما را به بـودن فـرا می خوانند.▪ گشایش ھای جـدیـد برای عمل کردن، نیرومندانه شما را به عمـل کردن فـرا می خوانند.▪ تجـربه ی زنـده بـودن، متحـول می شود.

مخاطبین

دوره تحول به منظور ایجاد تحولات مثبت و دائمی در کیفیت زندگی شما است.

این دوره برای اشخاصی است که خواهان  تغییرات مستقیم برای نوع جدید و‌ منحصر بفرد از ازادی و قدرت - ازادی در اسایش و قدرت در موثر بودن در جایی از زندگی تان که بیشترین اهمیت را برای شما دارد.

 از جمله:

 کیفیت روابط، 

بهره وری در کسب ‌‌کار، 

ابراز وجود کامل ، 

رهایی و ازادی از گذشته 

 انتخاب درست در مسائل زندگی .

 تجربه تحولی که خود ایجاد می کنید و در نهایت لذت زندکی را خواهید برد.

پیش‌نیاز دوره

توافق شرکت کنندگان در دوره: 

 دوستان ، نکات زیر را مرور فرموده و اگر مواردی است که با آن مخالفت دارید و یا قادر به انجام آن نمی باشید ، به اطلاع برسانید‌.

 1. همواره در وقت تعیین شده ( 5 دقیقه زودتر) حاضر می شوم. و اگر هر مورد اضطراری بوجود آمد که نتوانم به موقع ویا در جلسه شرکت کنم به مسؤل گروه اطلاع می دهم‌.

 2. اطلاعات ، مسائل و حریم خصوصی افراد که در جلسات مطرح می گردد را پاس می دارم و در جای دیگر مطرح نخواهم کرد. 

 3. جزوات داده شده برای این گروه می باشد، تکثیر و به فروش نخواهم رساند. 

 4. از غیبت پرهیز خواهم کرد و اگر موردی باشد که مرا رنج بدهد مستقیما با شخص مورد نظر مطرح و اگر جواب نگرفتم با مسئول گروه در میان خواهم گذاشت.

 5. تکالیف را انجام خواهم داد. 

 6. برای این دوره شنوایی ام را بالا برده و تعلیم پذیر خواهم بود. 

 7. از ضبط و عکس برداری جلسات خودداری خواهم کرد.8. در محلی ساکت خود را قرار می دهم که در جلسه حضور داشته باشم. تصور می کنم که به شکل حضوری در سمینار قرار گرفته ام.