مزاج شناسی دوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

بهداشت و سلامت

طب سنتی

هشتگ‌ها
#اخلاق#مزاج
مزاج شناسی

بلیت های دوره undefined

تست بلیط
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات

آشنای با مزاج های چهارگانه