با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کندوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش  ومجازی کار کن

بلیت های دوره undefined

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ویدیو معرفی دوره

توضیحات

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن

سرفصل

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن

ویژگی

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن

مخاطبین

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن

پیش‌نیاز دوره

با هوش مصنوعی یک پنل فروشگاهی داشته باش ومجازی کار کن