مدیریت کلاس های چندپایه دوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مدیریت کلاس های چندپایه

بلیت های دوره undefined

مدیریت کلاس های چندپایه
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

تاب آوری و مدیریت کلاس چندپایه

سرفصل

مدیریت کلاس های چندپایه 

ویژگی

آنچه درباره مدیریت کلاس باید بدانید

مخاطبین

آموزگاران دوره ابتدایی