مهارت های زندگیدوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

مهارت های زندگی

بلیت های دوره undefined

کمترین بهایی ک میتونی برای ساختن خودت صرف کنی
بدون محدودیت زمانی
150,000 تومان
150,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

سلام میرموسوی هستم عاشق رشتم ک مشاوره هست با کارشناسی فرایند کارگاه و مشاوره های روستا هارو اداره میکنم اما در این کارگاه ابتدا تمام مهارت هارو تئوری وار خواهیم گفتو سپس اگ تایم اجازه داد عملی کار میکنیمدرغیر این صورت جلسه جدا برای تمرین عملی خواهیم داشتمنبع مطالب: گلچینی از تمام کارگاه های گرونی ک درباره مهارت های زندگی رفتم +اطلاعات و تجربه خودم در کار

اگ از سبک زندگی و خودت راضی نیستی اینجا بدردت میخوره

سرفصل

اووووم سوپرایزه

ویژگی

سلام میرموسوی هستم عاشق رشتم ک مشاوره هست 

با کارشناسی فرایند کارگاه و مشاوره های روستا هارو اداره میکنم 

اما در این کارگاه 

ابتدا تمام مهارت هارو تئوری وار خواهیم گفت

و سپس اگ تایم اجازه داد عملی کار میکنیم

درغیر این صورت جلسه جدا برای تمرین عملی خواهیم داشت

منبع مطالب: گلچینی از تمام کارگاه های گرونی ک درباره مهارت های زندگی رفتم +اطلاعات و تجربه خودم در کار

اگ از خودت و چرخه زندگیت خسته شدی 

جات اینجاس