طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی دوره

  • تاریخ:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:مدیریت
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

مدیریت

منابع انسانی

هشتگ‌ها
#منابع_انسانی#حقوق_و_دستمزد#جبران_خدمت#شایستگی#پرداخت#رفاهی#مسیرشغلی
طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی

بلیت های دوره undefined

عادی
بدون محدودیت زمانی
250,000 تومان
250,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

یکی از معضلاتی که بیشتر سازمان ها با آن مواجه هستند، عدم شفافیت در نظام جبران خدمت می باشد که منجر به نارضایتی و احساس ناعدالتی در کارکنان می شود.با طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر #شایستگی، می توان انتظارات کارکنان را برآورده ساخت و در عین حال توان رقابت در بازار کار برای جذب استعدادهای مورد نیاز را داشت.

سرفصل

آشنایی با روش های ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل

تدوین ساختار پرداخت

آشنایی با روش تدوین شایستگی‌ها

معیارهای ارزیابی شاغلین

تعیین سطوح و رتبه شاغلین

آشنایی با سیاست های پرداخت

تعیین حقوق مبتنی بر رتبه

طراحی فرمول محاسبه حقوق

طراحی مکانیزم ارتقا و افزایش حقوق

تدوین بسته های رفاهی هدفمند


ویژگی

یکی از معضلاتی که بیشتر سازمان ها با آن مواجه هستند، عدم شفافیت در نظام جبران خدمت می باشد که منجر به نارضایتی و احساس ناعدالتی در کارکنان می شود.با طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر #شایستگی، می توان انتظارات کارکنان را برآورده ساخت و در عین حال توان رقابت در بازار کار برای جذب استعدادهای مورد نیاز را داشت.

مخاطبین

مدیران منابع انسانی

کارشناسان منابع انسانی