خبرنویسی در روابط عمومیدوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روابط_عمومی#خبرنویسی
خبرنویسی در روابط عمومی

بلیت های دوره undefined

خبرنویسی در روابط عمومی
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات

آنچه لازم است کارشناسان خبری در روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها بدانند...

سرفصل

خبر چیست و چه چیزی خبر نیست؟ 

عناصر خبری

ارزش های خبری 

تیتر نویسی

لیدنویسی 

سبک های نگارش خبری و تنظیم خبر 

ویژگی

با گذراندن این دوره می توانید اصول خبرنویسی و شیوه صحیح نگارش خبری را فرابگیرید.

مخاطبین

کسانی که علاقه به خبرنویسی در روابط عمومی دارند و هیچ آشنایی با اصول خبرنویسی و روزنامه نگاری ندارند.