دوره تکمیلی تحول پاییز 1402دوره

ویژگی های دوره
نوع برگزاری:آن لاین
زمان موردنیاز:10 ساعت
روزهای برگزاری:یکشنبه ساعت 20 الی 22:30
سطح دوره:پیشرفته
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دوره تکمیلی تحول پاییز 1402

بلیت های دوره undefined

دوره تکمیلی تحول
بدون محدودیت زمانی
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

آینده ای با طراحی خود بسازید، نه محدود به گذشته. مفهوم امکان را از یک ایده انتزاعی به واقعیت زندگی روزمره منتقل کنید.دوره تکمیلی از جایی که تحول متوقف شد شروع می شود.دوره تکمیلی قول می دهد که ابزار و فناوری را برای ایجاد آینده ای با طراحی خود به شما واگذار کند. در این دوره شما:- ایجاد تسهیلاتی برای تشخیص چیزها آنگونه که واقعاً هستند - متمایز از امیدها، ترجیحات و ترس‌های شما برای ابداع دیدگاه‌ها و رویکردهای کاملاً جدیدی که به شیوه‌های جدید بودن و عمل کردن منجر می‌شود، از روش‌های آشنا و همیشگی تفکر خارج شوید.- آینده ای را از آینده طراحی کنید، نه محدود به گذشته.- مفهوم امکان را از یک ایده انتزاعی به واقعیت زندگی روزمره منتقل کنید

سرفصل

-چه نوع ایجاد امکان  منظور ما است. 

- تعریف اینتگریتی 

- تفاوت دانستن و بودن 

-  دسترسی به تواناهای طبیعی ما برای  گشایش

- از گسست به ایجاد امکان 

- خرافه چیست؟ خرافه برای اینکه ، خرافه" است "

- گفتگو های ذهنی و گذشتن از آن

- خرافه "من"

- تقصیر من است و من مقصرم. 

- ذهنیت تازه " زندگی خالی و بی معنی است" 

- نقش و "رلی" که ما در زندگی بازی می کنیم. 

- ایجاد رقص در زندگی

- مسبب زندگی بودن 

- سهیم شدن دستاورد هایمان 

ویژگی

من کی هستم؟ 

شما بزرگتر از آنچه هستی که تاکنون از خود می پنداشته اید. 

آینده ای با طراحی خود بسازید، نه محدود به گذشته. مفهوم امکان را از یک ایده انتزاعی به واقعیت زندگی روزمره منتقل کنید.دوره تکمیلی از جایی که تحول متوقف شد شروع می شود.دوره تکمیلی قول می دهد که ابزار و فناوری را برای ایجاد آینده ای با طراحی خود به شما واگذار کند. در این دوره شما:ایجاد تسهیلاتی برای تشخیص چیزها آنگونه که واقعاً هستند - متمایز از امیدها، ترجیحات و ترس‌های شمابرای ابداع دیدگاه‌ها و رویکردهای کاملاً جدیدی که به شیوه‌های جدید بودن و عمل کردن منجر می‌شود، از روش‌های آشنا و همیشگی تفکر خارج شوید.آینده ای را از آینده طراحی کنید، نه محدود به گذشتهمفهوم امکان را از یک ایده انتزاعی به واقعیت زندگی روزمره منتقل کنید

مخاطبین

- افرادی که می خواهند خود " واقعی " را پیدا کنند.

- افرادی که خواهان زندگی خارق العاده هستند. 

پیش‌نیاز دوره

دوره مقدماتی تحول