آموزش تکنیک ها و روش موفقیت در آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی معماریدوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
آموزش تکنیک ها و روش موفقیت در آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی معماری

بلیت های دوره undefined

آمادگی ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان رشته معماری
بدون محدودیت زمانی
200,000 تومان
200,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

با سلام و احترام در این دوره آموزشی سعی بر آموزش مفهومی مباحث ورود به حرفه و جلوگیری از اتلاف وقت چه در خواندن و چه در سر جلسه می شود. تکنیک ها و تاکتیک هایی در این دوره به کار رفته است که راه رسیدن به جواب مسأله را بدون حفظ نمودن و انباشت اطلاعات به ثمر برساند. نوعی نقشه کوتاه راه برای رسیدن به جواب مسأله ارائه می شود...تاکتیک ها و تکنیک ها سرعت یادگیری و رسیدن به جواب مسأله را آسان و سریع می نماید.بنده پایه 1 نظام مهندسی طراحی و نظارت و فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی معماری با داشتن مدارک لیسانس و فوق لیسانس مهندسی معماری می باشم.

سرفصل

مباحث نظام مهندسی به استثناء چند مورد...

ویژگی

محتوا به گونه ای انتقال داده شود که جای هیچ گونه ابهامی در آن نباشد و کیفیت و کمیت با هم در نظر گرفته شود و در پایان رویکرد تدریس تعاملی است.

مخاطبین

کلیه مهندسین و مخاطبین متقاضی شرکت در آزمون ورود به حذفه نظام مهندسی ساختمان...

پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز مدرک لیسانس معماری و معلومات کافی