دوره کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتدوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دوره کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

بلیت های دوره undefined

بلیت
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
ثبت نام بدون گواهینامه
بدون محدودیت زمانی
96 باقی‌مانده
5,000 تومان
5,000 تومان
96 باقی‌مانده
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام + گواهینامه
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

دوره ای برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی