چگونه روابط خود را شکل دهیم TA رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
چگونه روابط خود را شکل دهیم  TA

بلیت‌ undefined

رایگان
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات چگونه روابط خود را شکل دهیم TA

تحلیل رفتار متقابل  نظریه ایست در روانشناسی  که به تعاملات رفتاری میان  یک فرد با افراد دیگر میپردازد و روشی منظم است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصیتی و از نظر عمق تئوری و کاربرد  .   وسیع وبرجسته است.  تحلیل رفتار به ما کمک میکند  سبکهای ارتباطی خودرا بشناسیم  و دلیل تعارضاتمان با دیکران را درک  کنیم. در  بهبود مهارتهای بین  فردی و ایجادروابط فراگیر مثبت در رابطه و محل کار   خود بسیار موثر است و به حل تعارضاتمان کمک میکند


سرفصل‌های چگونه روابط خود را شکل دهیم TA

1- شناخت الگوی حالات نفسانی

2- نشانه های رفتاری

3-وضعیتهای  زندگی

4- باریهای رفتاری

5-نوازشها/سوق دهندهها/ بازدارندهها

6- پیش نویس زندگیویژگی

جلسه اول معارفه است و جلسات بعدی آموزشی و تعاملی و جلساتی برای تمرین و حل تعارضات در نظر گرفته شده است.

مخاطبین چگونه روابط خود را شکل دهیم TA

افراد بالای سنین 18 سال / ما پذیرای همه افرادی  که مایل به ارتقاع سطح زندگی فردی / اجتماعی  و کاری خود  هستند و برای آگاهی ودرک روابط خود و دیگران وبهبود روابطشان تلاش میکنند  هستیم