مقابله با طرحواره تنبیه رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#طرحواره#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#طرحواره_تنبیه
مقابله با طرحواره تنبیه

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
شرکت د روبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مقابله با طرحواره تنبیه

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع مقابله با طرحواره تنبیه با تدریس دکتر اعظم نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران