برداشت اولیه(ایجاد تصویر ماندگار در ذهن افراد)رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
برداشت اولیه(ایجاد تصویر ماندگار در ذهن افراد)

بلیت‌ undefined

بلیت رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات برداشت اولیه(ایجاد تصویر ماندگار در ذهن افراد)

خیلی  ها در برداشت اولیه قادر نیستند تصویر ماندگاری را در ذهن افراد خلق کنند در واقع تصویر اولیه نشانگر این است که ما چقدر کنترل و تسلط بر روی موضوع خودمان و حتی اتکا بنفس داریم تا بتوانیم اگر فروشنده ایم خووب بفروشیم و یا حتی در یک ارتباط موفق شویم 

شما بعنوان یک انسان که تعاملات اجتماعی دارید باید تصویر ماندگاری را در ذهن افراد خلق کنید زیرا با این کار  شما فردی خاص می شوید

سرفصل‌های برداشت اولیه(ایجاد تصویر ماندگار در ذهن افراد)

چطور ژست بازنده ها را نگیریم

چطور می توانیم در مرحله اول تصویری زیبا از خود خلق کنیم؟

ارتباط چشمی باید چطور باشد؟

از چه واژه ای برای صحبت استفاده کنیم

ویژگی

این وبینار کاملا رایگان است


بعد از این وبینار شما یک انسان قدرتمند تر خواهید شد چرا که می توانید در ذهن افراد بمانید

مخاطبین برداشت اولیه(ایجاد تصویر ماندگار در ذهن افراد)

معلم ها /مادر ها/ کسانی که می خواهند خاستگاری بروند/وکیل ها و همه کسانی که می خواهند در ذهن مخاطب تصویری خووب بجا بگذارند