المپیاد و دانشجوی ممتاز دو رشته‌ایرویداد حضوری

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#دانشجو#دانشگاه#المپیاد#دانشجویی#پزشکی#رشته#دانشگاهیی
المپیاد و دانشجوی ممتاز دو رشته‌ای

بلیت‌ undefined

ثبت نام اصلی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات المپیاد و دانشجوی ممتاز دو رشته‌ای

🏫 استارتاپ دکتر مجوکیشن با همکاری همیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌کند

👨🏻‍🎓المپیادهای دانشجویی

&

👨🏻‍🎓دانشجوی ممتاز دو رشته‌ای

🔻معرفی حیطه‌های المپیاد وزارت بهداشت

🔻مراحل گروهی و انفرادی المپیاد دانشجویی

🔻امتیازات و تسهیلات مدال‌آوران المپیاد

🎓📚🎓📚🎓

🔻شرایط تحصیل به عنوان دانشجوی ممتاز دو رشته‌ای

🔻امتیازات و تسهیلات مدرک و دانشجویان رشته دوم

🔻پنل گفتوگو و پرسش و پاسخ با میهمانان