👨🏻‍⚕️مسیر نخبگان👩🏻‍⚕️ رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
👨🏻‍⚕️مسیر نخبگان👩🏻‍⚕️

بلیت‌ undefined

حضور آنلاین
بدون محدودیت زمانی
129,000 تومان
129,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات 👨🏻‍⚕️مسیر نخبگان👩🏻‍⚕️

این رویداد با حضور برترین اساتید و دستیاران ایرانی برگزار می‌شود تا با انتقال تجربیات ارزنده خود بتوانند گامی مثبت در جهت دهی به اهداف و انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان داشته باشند و ایشان را با مسیرهای رشد و ترقی‌ای که می‌توانند طی کنند آشنا کنند.

همچنین شرکت کنندگان بتوانند در پلتفرمی دانشجویی و آکادمیک با یکدیگر شبکه‌سازی کرده و مسیر را جهت حرکت در قالب تیم ورک برای یکدیگر تسهیل نمایند.