بخشش خود رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#وبینار#حمید_پیروی_رییس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_برگزارکننده
بخشش خود

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بخشش خود

وبینار بخشش خود با تدریس دکتر ربابه نوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،برگزار کننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران