سازگاری با کودکان بیش فعال در خانواده رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#سازگاری_با_کودک_بیش_فعال#کودک_بیش_فعال
سازگاری با کودکان بیش فعال در خانواده

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سازگاری با کودکان بیش فعال در خانواده

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع سازگاری با کودک بیش فعال در خانواده با تدریس دکتر حسن عبداله زاده زوان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران